Девиз: Преди да бъдеш какъвто искаш, трябва да бъдеш человек“

                                                                     Иван Вазов

Емблема на училището

Знаме на училището