Обща площ – 15 000 кв.м./ 15 дка./

Застроена площ – 2 544 кв.м.
Обща разгъната площ – 11 032 кв.м.
Незастроена площ – алеи, спортна площадка, Озеленена площ - 12 456 кв.м.
Вътрешен двор – 1 296 кв.м.
Затревена площ – 3 320 кв.м.
Външен двор – 11 160 кв.м.
2 спортни площадки - 7 840 кв.м.
Училищна сграда с 4 тела – А, Б, В, Г
Учебни помещения - 52
Актова зала – 1
Компютърни зали – 3
Видеозала – 1
Физкултурни салони – 3
Библиотека – 1
Лекарски и зъболекарски кабинети
Ученически стол
Административни помещения
Складови помещения
Работилници
От 2001 год. училището е газифицирано.