УЧИТЕЛИ - НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Мариана Маринова Дескова

Шермин Мустафова Ахмедова

Марияна Борисова Атанасова

Росица Георгиева Спасова

Диляна Симеонова Златарова

Борислав Станчев  Тодоров

Невена Георгиева Петрова  

Петя  Михайлова Иванова 

Деница Руменова Иванова – англ. език

 

УЧИТЕЛИ ЦДО - НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Мирослав Йорданов Маринов

Иванка Николова Серафимова

Дияна Димитрова Георгиева

Елис Етемова Хюсеинова

Снежана Любенова Пеева

Мариянка Драганова Нейкова

 

 

УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Деница Любомирова Йорданова - БЕЛ

Весела Руменова Пенчева - БЕЛ

Стилиана Димитрова Станоева - математика

Валентина Стоянова Колева - математика

Красимира Методиева Девилска - физика

Марияна Куманова Захариева – английски език

 Стефан Кирилов Георгиев - история

Камелиян Петров Киров - география

Йовка Иванова Серафимова – химия и биология

Стойна Митова Кичукова -  музика

Емил Димитров Паралюзов – изобразително изкуство

Диян Петров Кирилов – ФВС

 

УЧИТЕЛИ ЦДО – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

 

Биляна Димитрова Стефанова

Светла Димова Тодорова

Веселин Петров Бонев

Славейко Христов Христов

 

 

Славенка Асенова Александрова - педагогически съветник