Клас Свободни места
I - а 0
I - б 0
II - а 6
II -б 5
III - а 8
III - б 7
IV - а 9
IV - б 8
V - а 2
V - б  6
VI - а 7
VI - б 10
VII - а 3
VII - б 2

 

Ученически съвет

Шенер Мехмедова - председател
 
V а - Венера Йосифова
 
Vб - Серкан Сеидов
 
VIа - Йордан Йорданов
 
VIб - Явор Янков 
 
VIIа - Павлин Венциславов
 
VIIб - Цветелина Русева