ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ  ГОДИНИ ИСТОРИЯ...

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ  ГОДИНИ ЗНАНИЕ, УМ, ОПИТ...

С ИМЕТО НА ВАЗОВ ВЪРВИМ НАПРЕД НИЕ -

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ IV ОУ

"ИВАН ВАЗОВ" - ГРАД ТЪРГОВИЩЕ