Директор

Бойка Йорданова Сотирова

Магистър - Начална училищна педагогика, V ПКС

Госпожа Сотирова е завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” специалност начална училищна педагогика.

От месец юли 2010 г. след спечелен конкурс става директор на IV Основно училище “Иван Вазов”. 

Помощник-директор по УД

Зорка Йорданова Харалампиева

Магистър - НУП 
Завършила е Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, където се дипломира като начален учител. Има професионална квалификация ресурсна педагогика от Търновския университет.

Работи в училище от януари 2011 г. като помощник-директор по учебната дейност.